============================================= -->

Türk Eğitim Derneği Okulları;

- Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı,
- Milli değerleri özümseyen ve dünya vatandaşlığı bilinci geliştirmiş,
- Etik değerlere sahip,
- Bilimsel düşünen,
- Ülke ve dünya sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
- Yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
- Araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen,
- Üretken, yaratıcı ve girişimcilik becerileri gelişmiş,
- Teknoloji çağının gerekliliklerine ve yeterliliklerine sahip,
- Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
- Çevresel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip,
- Farklılıklara saygılı, empati kurabilen ve iletişim becerileri kuvvetli bireyler yetiştirir.

Öğrenci Başarılarımızdan

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr