============================================= -->

Sosyal Medya Hesaplarımız

Türk eğitim sistemine çok yönlü katkılar sağlamayı amaçlayan Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla TED Akreditasyonu programını ve kurumsal eğitim danışmanlığı hizmetlerini önermektedir.

TED Akreditasyonu, gerekli yetkinliklere sahip özel okulların en az iki eğitim-öğretim yılı sürecek bir geçiş döneminden sonra TED Okulu olabilmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca halen faaliyetlerine devam eden özel okullara ek olarak eğitim sektörüne yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, TED’in sunduğu farklı kurumsal danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

TED Akreditasyon ve Danışmanlık (TED AD) hizmetleri kapsamında önerilen programlar hakkında ayrıntılı bilgiler ve program kılavuzları aşağıda verilmektedir:

Okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu

Akreditasyon Süreci ile farklı bir isimle faaliyet gösteren özel bir okul, gerekli şartları taşıması ve geçiş dönemini başarıyla tamamlaması halinde TED Okuluna dönüşmesini sağlanmaktadır. Bir okulun Akreditasyon Sürecine kabul edilebilmesi için okulun eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED Okulu olmaya elverişli olduğunun saptanması gereklidir. Akreditasyon sürecine kabul edilen okullar, en az iki, en çok üç yıl sürebilecek Geçiş Dönemini başarıyla tamamladıkları takdirde TED Okulu adını alırlar.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren mevcut TED Okullarının etki alanı içerisine giren okullar, Akreditasyon Sürecine kabul edilmemektedir.

Okullar için Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Mevcut özel okullar, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla, kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabilirler. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında okullara insan kaynakları süreçleri, müfredat geliştirme ve yabancı dil eğitimi alanlarında bütünleşik bir danışmanlık içeriği sunulmaktadır. Kurumsal Eğitim Danışmanlığı en az iki eğitim-öğretim yılı süren ve yıllık olarak yenilenebilen bir uygulamadır.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren mevcut TED Okullarının etki alanı içerisine giren okullar, Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci’ne kabul edilmemektedir.

Okul Öncesi Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Ülkemiz genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarının TED Okul Öncesi Eğitim Programını uygulayarak daha nitelikli hale gelebilmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Mevcut durumda faaliyet gösteren bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarının yanı sıra henüz yatırım aşamasında olan kişi ve kuruluşlar da bu danışmanlık hizmetinden faydalanabilmektedir.

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı

TED, özel okullardaki İngilizce eğitimi kalitesinin artırılması ihtiyacına yanıt verebilmek için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı önermektedir. Bu kapsamda ülkemiz genelindeki özel eğitim kurumlarının TED’in özgün yabancı dil müfredatı ve kurumsal bilgi birikimi sayesinde daha nitelikli hale gelebilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Mevcut TED Okullarının etki alanında olmayan ve başvuru uygunluğu onaylanan özel okullar, iki eğitim-öğretim yılı boyunca TED’in yabancı diller konusundaki uzmanlarının bilgi birikiminden yararlanabilmektedir.

Okul Açma Süreci Danışmanlığı

Özel okul açmak isteyen yatırımcılara, okul açma sürecinin aşamaları ile ilgili olarak TED’in kurumsal bilgi birikiminden faydalanma imkânı sunulmaktadır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında, fiziksel yapı inceleme, mimari yapı planlaması ve okul açma süreci konularında rehberlik verilmektedir. Okul Açma Süreci Danışmanlığı ideal olarak, yatırım planı yapılmış ancak inşaat süreci henüz başlamamış okullar için talep edilmelidir.

Bilgi ve Başvuru için;

tedad@ted.org.tr

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr