============================================= -->

TED İnsan Kaynakları

Öğretmen/Yönetici başvuruları ik.ted.org.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru adresi üzerinden yapılmayan başvuruların geçerliliği yoktur. Öğretmen olarak başvuru yapan adayların değerlendirmeye alınabilmeleri için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ve mezun oldukları yüksek öğretim programlarını düzenleyen aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekir.

https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201

TED İnsan Kaynakları olarak okullarımızın öğretmen/yönetici ihtiyaçlarına yönelik, sistem üzerinden başvuru yapan adaylarımız arasında ön eleme yapılarak sonrasında yazılı/sözlü mülakatlar gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme sonuçları olumlu olan adaylarımız, tercih etmiş oldukları okullarımıza yönlendirilmekte ve sözleşme süreci okullarımız tarafından yürütülmektedir.

Mülakat değerlendirme sonuçları olumlu veya olumsuz iki yıl boyunca geçerli olmaktadır.

Detaylı bilgi ve başvuru için ik.ted.org.tr adresini inceleyebilirsiniz.

TED Akademi

Türk Eğitim Derneği, okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmayı hedeflerken bu süreçte okul yöneticisi yetiştirmek üzere; okul yöneticiliğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan yetkinliklerin kazandırılması için TED Akademi Okul Lideri Geliştirme Programı’nı hayata geçirmiştir.

TED Akademi Okul Lideri Geliştirme Programı; akademisyenler, Genel Merkez yöneticileri, danışman ve eğitim uzmanlarının dahil olduğu bir komisyon ile yürütülmekte ve geliştirilmektedir.

Program iki yıllık bir süre zarfında;

• Yüz yüze ders modülleri,

• Aylık çevrim içi seminerler,

• Video eğitim modülleri,

• İşbaşı eğitimleri (mentor eşliğinde),

• Kitap paylaşımları,

• Atölye/workshop/örnek olay incelemesi,

• Eylem araştırması proje çalışmaları olmak üzere yedi farklı eğitim yöntemiyle tamamlanmaktadır.

Program katılımcıları; iki yıllık süre içerisinde çeşitli ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri ile değerlendirilmekte, her bir aday için bireysel performans değerlendirmesi yapılmakta ve adaylara geri bildirimler verilmektedir.

Okullarımızın üst yönetim kademesindeki yöneticilerinin yönetim süreçlerine destek olmak için hazırlanan ve bir yıllık bir zaman diliminde sunulan” TED Akademi Üst Düzey Yönetici Sertifika Programı”;

• Yüz yüze ders modülleri,

• Aylık çevrim içi seminerler,

• Video eğitim modülleri olmak üzere üç farklı eğitim yöntemiyle tamamlanmaktadır.

TED Akademi Üst Düzey Yönetici Sertifika Programı kapsamında eğitim ve okul yöneticiliği konularına ek olarak işletme alanı ile ilgili modüllere de yer verilmektedir.

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr