Türk Eğitim Derneği 73. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Türk Eğitim Derneği’nin 73. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10.00’ da Kızılırmak Caddesi NO:8 Kocatepe Çankaya/ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 19 Mart 2023 Pazar günü saat 10.00’da Taşpınar Mahallesi 2800. Cadde No:5 Gölbaşı/Ankara adresinde bulunan TED Ankara Koleji İncek Kampüsü İlköğretim Okulu konferans salonunda yapılacaktır.

Üyelerimiz, Derneğin 2020-2021-2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporuna ilgili bağlantılardan ulaşılabilir veya bu raporları Dernek Genel Merkezi’nin bulunduğu Kızılırmak Caddesi No:8 Kocatepe Çankaya/ANKARA adresindeki İdari ve Mali İşler Biriminden temin edebilirler.
Bilgi edinilmesi ve sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ:


Yoklama, Genel Kurul’un açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,
Dernek Ana Tüzüğünün 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’u yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Sekreter üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçimi,
Genel Kurul Sonuç Tutanağının imzalanması konusunda Genel Kurul Divanına yetki verilmesinin görüşülmesi,
Genel Başkan’ın açılış konuşması,
Derneğin, 2020-2021-2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Raporları ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve müzakeresi,
Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması,
Dernek Ana Tüzüğünün 6. maddesinin (e), (f), (j), (k) (l) ve (m) fıkralarında belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
Dernek Ana Tüzüğünün 25. maddesinin (o) ve (p) fıkralarında öngörülen konularda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
Dernek hazır değerlerinin daha verimli işletilebilmesi için, ihtiyaç duyulması halinde bir kısmının bankalarda ve veya finans kuruluşlarında türev ve benzeri işlemler dahil yatırım enstrümanlarında değerlendirilmesine yönelik Dernek Yönetim Kurulu’nun 21.02.2023 tarih ve 03-C / 03.01 sıra nolu kararının görüşülmesi,
Dernek Ana Tüzüğünün Üyelik aidatlarına ilişkin 8. maddesi uyarınca yıllık aidat ile giriş aidatının görüşülerek karara bağlanması, Derneğin 2023 yılı bütçesi, takip eden 2024-2025 yılları bütçe uygulamaları ve Bütçe Yönetmeliği’nin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,
Dilek ve öneriler,
Kapanış.