TEDMEM araştırmalarıyla daha iyi bir eğitim sistemine ve eğitimde fırsat eşitliğine hizmet eder.

TEDMEM’in çalışmalarının temel amacı, bu ülkenin tüm çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına katkı sunmaktır. Çocuklarımızın, içine doğdukları koşullardan bağımsız olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine hizmet edecek eğitim politikalarının hayata geçirilmesi TEDMEM’in öncelikleri arasında yer almaktadır.

TEDMEM, eğitimle ilgili meseleleri siyaset üstü bir yaklaşımla ele almaktadır. Eğitim sistemiyle ilgili kararların veriye ve kanıta dayalı olarak alınması ilkesini benimseyen TEDMEM, bilgi ve politika arasındaki boşluğu kamu yararı için doldurmayı ve eğitim politikalarının analizi için ülkenin en güvenilir kaynağı olmayı hedeflemektedir.

TEDMEM, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Çalışmalarında yalnızca eğitim sisteminin gündeminde olan konulara değil olması gereken konulara da odaklanmaktadır. Güncelin yanı sıra geleceği, uluslararası gelişmelerin yanı sıra kendi kültürel kodlarımızı da referans alan bir bakış açısı tercih edilmektedir.

MEM Nedir? Bir sivil toplum kuruluşu olarak TEDMEM’in üretken, yenilikçi ve etkili olması esastır. Bu bakış açısını en iyi ifade edecek kavram olan mem ise insanın sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili bilgileri içeren kodlar ve birimler, yani genin sosyal ve kültürel karşılığı anlamına gelmektedir.

Vizyonumuz
Çocuklarımızın mutlu olacağı bir eğitim sistemi inşasına hizmet etmek.

Misyonumuz
Kanıta ve veriye dayalı, yenilikçi ve işe yarayan eğitim politikaları geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlayarak “eğitimin vazgeçilmezliği” algısını toplumda güçlendirmek.

TEDMEM ne yapar?
-Eğitim politikalarına yön vermek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için araştırma yapar ve raporlar hazırlar.
- Eğitim siyasetinin veya uygulamalarının gündemini oluşturan konularla ilgili değerlendirmeler yapar, görüş oluşturur.
-Eğitim sorunlarının tartışılması ve çözüm üretilmesi amacıyla bilimsel toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlikler düzenler.

TEDMEM nasıl yapar?
-Ulusal ve uluslararası eğitim gündemini yakından takip eder ve güvenilir verilere dayalı argümanlar ve politika önerileri geliştirir.
-Eğitimle ilgili tartışmaları, anlaşılabilir bir dilde ve etkileyici bir şekilde kamuoyuyla paylaşır.
-Eğitimin paydaşları arasında köprü görevi görür.
-Öğretmenler, kanaat önderleri, politikacılar, kamu politikasını yönlendiren kuruluşlar, eğitim kuruluşları, üçüncü sektör temsilcileri, özel sektör temsilcileri, medya mensupları ve akademisyenler gibi eğitim paydaşlarının bir araya gelerek ortak akılla ürettikleri bilgi, düşünce ve çözümleri destekleyecek platformlar oluşturur.

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Genel Merkez:
Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr