Türk Eğitim Derneği; 31 Ocak 1928’de Cumhuriyetimizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak, Atamızın önderliğinde Birinci Büyük Millet Meclisinin toplandığı binada hayat buldu. Yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini destekleyen TED; eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. Derneğin ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler.” olarak ifade edilen temel amaç, bugün de geçerliliğini koruyor. Türk Eğitim Derneği, dün de bugün de bu ilkeye sadık kalarak çalışmalarını yürütüyor.

Türk Eğitim Derneğinin Misyonu

– Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak

– Okullarında yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek

– Maddi imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanımak

– Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak

– Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek

– Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak

Bu misyona ve tüzüğe bağlı kalarak mirasını her dönemde koruyarak geliştiren Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarına devam ediyor. Türk Eğitim Derneği; öğrencileri, velileri, spor kulüpleri, mezun dernekleri, ülkemizde çok farklı alanlarda önemli görevlerde bulunan binlerce mezunu, gönüllüleri ve çalışanları ile büyük bir ailedir. Dün olduğu gibi bugün de bir gelecek projesidir.

Atamızın önderliğinde Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının öngördüğü mirası korumaya ve yüceltmeye ise her zaman devam edecektir.

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Genel Merkez:
Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr