NEDEN 'GELECEĞE BAĞLANAN ÖĞRETMENLER' ?

Küresel Pandemi nedeniyle okulların bir yıldan uzun süredir kapalı kalması ve uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte öğretmenlerin teknolojik gelişmelere hızlıca adapte olma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde gerekli teknolojik becerileri kendi çabaları ile edinmeye çalışmıştır ancak bireysel çabalarıyla elde ettikleri bilgilerin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.
Bu ihtiyaca yanıt vermek adına İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Geleceğe Bağlanan Öğretmenler Projesi 2023 yılında hayata geçirilmiştir.
Geleceğe Bağlanan Öğretmenler projesi, dijitale entegre olmakta eksiklik yaşayan öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin arttırılmasını hedeflemektedir.
Bu amaçla öğretmenlerin dijital entegrasyonuna katkı sunması için çevrimiçi eğitim içerikleri oluşturulmuştur.

'Geleceğe Bağlanan Öğretmenler' Projesi Web Sitesi

Geleceğe Bağlanan Öğretmenler’ kapsamında oluşturulan video içerikler herkesin yararlanabilmesi adına tüm öğretmenlerin kullanımına açıktır.

Oluşturulan video içerikler şu şekildedir:
Temel Bilgisayar Becerileri E-Posta Temelleri
İnternetin Temelleri Microsoft Office
Eğitimde Modern Araçlar & Eğilimler

Web sitesine ulaşmak için tıklayın.

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Genel Merkez:
Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr