Tam Eğitim Bursu (TEB)

Tam Eğitim Burslu çocuklar, TED Okullarında eğitim görürler. Burslu öğrenciler, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle seçilir. Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanır. TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam eder. Üniversiteli Tam Eğitim Burslu öğrencilerin staj ve kariyer takipleri yapılır, mezun olunca işe yerleşme süreçleri izlenip desteklenir.

Tam Eğitim Bursuna nasıl başvurulur?
Tam Eğitim Bursu sınavına her sene belirlenen tarihlerde www.ted.org.tr adresi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvuruların açılacağı tarihler, her sene kasım-ocak ayları arasında web sitemizden duyurulmaktadır.

Ailelerin başvuru için ne yapması gerekir?
TEB Sınavına başvuracak adayların;
- TC vatandaşı olması,
- Başvurduğu sene, 4. ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
- Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde” not ortalamasının en az 85 olması,
- Ailenin gelirinin her yıl TED tarafından belirlenen gelir düzeyinin altında olması gerekmektedir.

**TED Okullarında öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamazlar. Yukarıda belirtilen kriterlere sahip öğrencilerin velilerinin belirlenen tarihlerde www.ted.org.tr adresinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Tam Eğitim Bursu başvurusu ne zaman yapılır?
Başvurular, kasım-ocak aylarında alınmaktadır. Web sitemizi takip ederek o yılın başvuru tarihleri öğrenebilirsiniz.

Tam Eğitim Bursu öğrenci seçimi nasıl yapılır?
Aday öğrencilerin, belirlenen tarihler arasında www.ted.org.tr adresinden başvuru yapması gerekmektedir. Daha sonra yazılı sınavda aldıkları puana istinaden belirlenen puan kriterini sağlayan öğrencilerle evlerinde mülakat yapılır. Mülakat sonrası olumlu değerlendirilen öğrenciler, Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanırlar. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri ile bursun kapsamı ve nitelikleri, öğrencinin hak ve yükümlülükleri, öğrencinin bursunun kesileceği ve öğrenciye yapılan ödemelerin geri alınacağı durumlar, bursun devamı, veli ve vasinin yükümlülükleri, ihtilafların çözümü konularını kapsamlı olarak içeren Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi imzalanır.

Tam Eğitim Bursu sonuçları nasıl takip edilir?
Tam Eğitim Bursu (TEB) sınav sonucu mart ayı içerisinde sınav başvurularının yapıldığı www.ted.org.tr adresi üzerinden ilan edilir. Adaylar sistem üzerinden Sınav Sonuç Belgesine ulaşabilirler.

İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Genel Merkez:
Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06680 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

+90 312 417 53 65

info@ted.org.tr